Hodnotenie používateľov

Zaregistrujte sa alebo použite pre prihlásenie Váš účet na        

Hodnotenie používateľov

Každý používateľ je jedinečný, každý má svoje prednosti a nedostatky. Jeden vyniká napríklad v medicíne, iný vo financiách a niekto sa rozumie programovaniu, preto portál Reply.sk kladie dôraz na hodnotenie každého používateľa jedinečne na základe svojho zamerania.

Hodnotenie používateľov

Body sa získavajú na základe hlasovania používateľov ako k otázkam, tak aj k odpovediam. Každý používateľ môže jednu otázku alebo odpoveď hodnotiť iba raz a to buď kladne (+1 bod) alebo záporne (-1 bod). Tieto body sa ukladajú ako k danej otázke alebo odpovedi, tak aj do hodnotenia samotného používateľa. Hodnotenie používateľa sa dá pozrieť v profile daného používateľa, kde môžete nájsť:

Celkové body

Celkové hodnotenie používateľa je obsiahnuté v celkovom počte bodov.

Level

Je to dosiahnutý level používateľa na základe bodov. Tabuľku levelov nájdete nižšie.

Štatistiky používateľa

Práve hlavná myšlienka je obsiahnutá v štatistikách používateľa. Nájdeme tu všetky kategórie a podkategórie. Pre každú kategóriu si vieme pozrieť celkový počet dosiahnutých bodov a percentá k danej kategórií. Čo sú to tieto percentá? Jednoducho povedané, vyjadrujú percentá ľudí, ktorí majú menej bodov v danej kategórií ako daný používateľ - to znamená čím viac percent, tým lepšie. 100% znamená, že používateľ je najlepší zo všetkých v danej kategórií.

Počty bodov pre dosiahnutie konkrétnych levelov používateľa
Level Body Level Body Level Body Level Body Level Body
0 0 15 3800 30 39500 45 174500 60 422000
1 20 16 4600 31 45000 46 187500 61 442500
2 40 17 5500 32 51000 47 201000 62 463500
3 80 18 6500 33 57500 48 215000 63 485000
4 140 19 7700 34 64500 49 229500 64 507000
5 220 20 9100 35 72000 50 244500 65 529500
6 340 21 10700 36 80000 51 260000 66 552500
7 500 22 12500 37 88500 52 276000 67 576000
8 700 23 14600 38 97500 53 292500 68 600000
9 950 24 17000 39 107000 54 309500 69 625000
10 1250 25 19700 40 117000 55 327000 70 650000
11 1600 26 22800 41 127500 56 345000
12 2000 27 26300 42 138500 57 363500
13 2500 28 30200 43 150000 58 382500
14 3100 29 34600 44 162000 59 402000

Hodnotenie odpovedí

Každá odpoveď je hodnotená jedným používateľom iba raz  (kladne alebo záporne). Podľa tohto hodnotenia sú odpovede zoradené zostupne dolu - teda najlepšie hodnotená odpoveď je navrchu. Zároveň ale môže zadávateľ otázky vyhodnotiť ľubovolnú odpoveď ako správnu. Správna odpoveď bude umiestnená najvyššie, aj keď nebude mať najviac bodov.